รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

ปี66 น.ร.แห่สอบ TGAT ผ่านคอมพ์ 2.4 หมื่น สูงกว่าคาด 8 เท่า

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือทีแคส 2566 เปิดเผยว่า ในวันที่ 10-12 ธันวาคม จะสอบ TGAT และ TPAT2-5

โดยที่ผ่านมามีนักเรียนถามมาที่ ทปอ.จำนวนมาก ว่านำอุปกรณ์อะไรเข้าในห้องสอบได้บ้าง ซึ่งมีดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน บัตรผู้เข้าสอบ ปากกาลูกลื่น นาฬิกาข้อมือชนิดเข็ม ยางลบ กบเหลาดินสอ ดินสอ 2B โดยต้องเป็นดินสอไม้เท่านั้น ห้ามใช้ดินสอกด เพื่อป้องกันการทุจริต เพราะปีที่ผ่านมาพบผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาถ่ายภาพข้อสอบไปเผยแพร่ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู ฯลฯ หากจำเป็น ให้เตรียมใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่นๆ แจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบเพื่อขออนุโลม

รศ.ดร.ชาลีกล่าวต่อว่า ข้อมูลสถิติการสมัครสอบ TGAT และ TPAT2-5 มีผู้สมัครสอบ 277,840 คน แยกตามรายวิชา ดังนี้

  • TGAT 274,328 คน
  • TPAT2 ความถนัดทางศิลปศาสตร์ 14,845 คน
  • TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 115,554 คน
  • TPAT4 ความถนันทางสถาปัตกรรมศาสตร์ 9,675 คน และ
  • TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 66,111 คน

จำนวนผู้สมัครสอบ TGAT และ TPAT2-5 ปีนี้ ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ ทปอ.จัดสอบมา สาเหตุเพราะ ทปอ.เปิดสอบเร็ว ประกอบกับระบบทีแคส 2566 เป็นปีแรกที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยใช้คะแนน TGAT และ TPAT2-5 ประกอบการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานได้ จากเดิมจะใช้แฟ้มสะสมผลงาน และ GPAX หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่านั้น

ปี66 น.ร.แห่สอบ TGAT ผ่านคอมพ์ 2.4 หมื่น สูงกว่าคาด 8 เท่า

“สาเหตุที่ต้องใช้คะแนน TGAT และ TPAT2-5 เข้ามาด้วย เพราะมหาวิทยาลัยมองว่าการคัดเลือกรอบที่ 1 ไม่สามารถคัดเลือกคนเข้าได้อย่างเหมาะสมหากดูเพียงแฟ้มสะสมผลงานกับเกรดเฉลี่ย จึงอยากใช้คะแนนอื่นๆ ประกอบ ทำให้ผู้สมัครรอบที่ 1 ที่ไม่มั่นใจว่าจะผ่านการคัดเลือก จะสมัครสอบวิชาอื่นๆ เผื่อไว้ด้วย ทำให้ผู้สมัครมากกว่าปีที่ผ่านมา” รศ.ดร.ชาลีกล่าว

รศ.ดร.ชาลีกล่าวอีกว่า ที่หลายคนมองว่าการเปิดให้เด็กสอบเผื่อแบบนี้ จะทำให้เด็กสอบเยอะขึ้นหรือไม่ มองว่าขึ้นอยู่กับเด็ก ว่าต้องการเข้ารับการคัดเลือกรอบไหน แต่ที่ผ่านมาในรอบที่ 1 บางมหาวิทยาลัยให้ใช้คะแนน TOEFL และ TU-GET ที่เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา มธ.และคะแนนสอบอื่นๆ มาประกอบการคัดเลือก ซึ่งทำให้เด็กสอบหนักมาก และเสียค่าสมัครสอบสูง

ซึ่งเมื่อนำเอา TGAT และ TPAT2-5 เข้ามาประกอบการคัดเลือก ถือเป็นทางเลือกที่ประหยัด เพราะไม่ต้องสอบอื่นๆ เพิ่มเติม

“นอกจากนี้ การสอบ TGAT และ TPAT2-5 จะให้ผู้สมัครเลือกสอบด้วยกระดาษ หรือผ่านคอมพิวเตอร์ พบว่ามีผู้สนใจเข้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เช่น การสอบ TGAT ได้เตรียมคอมพิวเตอร์รองรับไว้ 3,000 เครื่อง แต่มีผู้สมัครสอบมากถึง 24,077 คน มากกว่าที่ตั้งไว้ถึง 8 เท่า ดังนั้น ทีแคส ปีการศึกษา 2567 จะเพิ่มการสอบผ่านคอมพิวเตอร์มากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของ ทปอ.ที่วางแผนไว้ว่าจะค่อยๆ เพิ่มการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ คาดว่าภายใน 5 ปี หรือภายในปีการศึกษา 2570 จะจัดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ 100% ยกเว้นการสอบในพื้นที่ชายขอบ และห่างไกล ที่ยังคงใช้กระดาษอยู่” รศ.ดร.ชาลีกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเจติมได้ที่ cheviotjutebags.com

แทงบอล

Releated