UFA Slot

ภาวะสายตาสั้นในเด็ก

ภาวะสายตาสั้น คืออะไร ?

ภาวะสายตาสั้น (Myopia หรือ Nearsightedness) เป็นภาวะค่าสายตาผิดปกติ ที่เกิดจากเลนส์ตาหักเหแสงจากวัตถุมากเกินไปจากการที่กระจกตามีความโค้งมากกว่าปกติหรือลูกตายาวผิดปกติ แสงจึงตกก่อนถึงจอตา ส่งผลให้สมองไม่สามารถประมวลผลได้อย่างชัดเจน ดังนั้น คนสายตาสั้นจะมองเห็นภาพในระยะใกล้ชัดเจน แต่ระยะไกลจะไม่ชัด หรือมองเห็นเป็นภาพเบลอๆ

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้น ?

ปัจจัยทางพันธุกรรม

เด็กที่สายตาสั้น ส่วนใหญ่มีประวัติพ่อแม่สายตาสั้น มีการศึกษาพบว่า ลูกจะมีโอกาสเกิดภาวะสายตาสั้นประมาณ 77.3% หากพ่อและแม่มีสายตาสั้น ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมีสายตาสั้น ลูกจะมีโอกาสเกิดภาวะสายตาสั้นประมาณ 43.6% แต่ถ้าพ่อและแม่ไม่มีประวัติสายตาสั้นทั้งคู่ โอกาสจะลดลงเหลือเพียง 28.2%

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

มีการศึกษาพบว่า เด็กที่ชอบทำกิจกรรมที่ใช้การมองระยะใกล้ เช่น อ่านหนังสือ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นวิดีโอเกม รวมถึงเด็กที่ไม่ค่อยทำกิจกรรมกลางแจ้ง มีโอกาสเกิดภาวะสายตาสั้นได้มากกว่าปกติ

อาการของภาวะสายตาสั้นในเด็ก และการตรวจวินิจฉัย

อาการของภาวะสายตาสั้นอาจสังเกตได้จากการที่เด็กชอบหรี่ตาเวลามอง ชอบเดินเข้าไปดูโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของ ในระยะใกล้ หรือเด็กอาจแจ้งว่ามองกระดานในห้องเรียนไม่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งการตรวจวินิจฉัย สามารถทำได้โดยการวัดค่าสายตาด้วยเครื่องมือในโรงพยาบาลหรือร้านแว่นตา ส่วนใหญ่นับเกณฑ์ค่าสายตาสั้นตั้งแต่ -0.50 diopter ขึ้นไป

UFA Slot

ภาวะสายตาสั้นในเด็ก สามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือทำให้ภาวะสายตาสั้นกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ดังนั้น เป้าหมายของการรักษาคือการทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ชะลอไม่ให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้น และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

การใส่แว่นตา

แว่นสายตาสำหรับคนสายตาสั้น เลนส์ที่ใช้จะเป็นเลนส์เว้า (concave lens) เพื่อทำให้ภาพเลื่อนมาตกที่จอตาพอดี ทำให้การเลือกใช้แว่นสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสั้นในเด็กจึงง่าย ประหยัด และปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่ยุ่งยากและไม่เจ็บตัว

การใส่คอนแทคเลนส์

โดยทั่วไปวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก เนื่องจากเด็กไม่สามารถดูแลเรื่องของความสะอาดได้ดีเท่าที่ควร ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของตาอักเสบหรือติดเชื้อได้

การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive surgery)

เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนรูปร่างของกระจกตาอย่างถาวรหรือใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไป เพื่อปรับให้การหักเหของแสงถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ปรับจุดรวมแสงให้ตกที่จอตาพอดี ซึ่งปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น ReLEx SMILE, Femto LASIK อย่างไรก็ตาม การรักษาวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก เนื่องจากค่าสายตาไม่คงที่ จะพิจารณาผ่าตัดในรายที่มีความจำเป็นเท่านั้น


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ cheviotjutebags.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated