แม้กระนั้นมันห่วยแตกกว่านั้นมาก ไฟดับ เสพยาตามถนน เสาโคมโก่งอยู่ ทะเลาะกันเมื่อคุณไปยังต่างประเทศกับอังกฤษ คุณมองเห็นแฟนบอลอังกฤษบางบุคคลที่ให้ความ

เคารพนับถือในวัฒนธรรม พวกเขาบันเทิงใจกับการอยู่กับอังกฤ […]